Školné

Výše školného je pro kalendářní rok 2017/18 stanovena následovně:

Varianta bez družiny:

3.900 Kč měsíčně pro 1. dítě

3.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

 

Varianta s družinou:

Uvedená částka zahrnuje ranní (od 7:00) a odpolední družinu (do 17:00).

4.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.000 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

 

V ceně jsou vždy zahrnuty základní učebnice a pomůcky (např. pracovní sešity se hradí). Stravování či kroužky se hradí zvlášť.

 

Školné se platí pololetně nebo ročně (září až červen). Číslo bankovního spojení: 2101199900/2010

 

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte nás prosím.